Brug for hjælp?
Ring og få en uforpligtende samtale.
2872 3204 Gry Aaberg
2168 4052 Mari Ann Molano

Medlem af Dansk Psykolog Forening

medlem af Dansk Psykolog Forening

Metode

Valg af metode afhænger i nogen grad af den aktuelle problematik. Fælles for al klinisk psykologisk arbejde er dog, at der er fokus på at udvikle en øget bevidsthed om relationen mellem:

  • følelser, tanker og handlinger
  • sig selv og andre mennesker
  • nutiden, fortiden og fremtiden

Vi arbejder ud fra en eksistentiel og psykodynamisk tænkning, men er også inspireret af den narrative forståelsesramme og Mindfulness. Ved behandling af depression og angst er der forskningsmæssigt belæg for, at kognitiv metode har god effekt, hvorfor vi inddrager elementer herfra i vores behandling.

Udgangspunktet for samtalerne er de problemer, klienten møder i sin dagligdag. Der er ikke i sig selv tale om en søgen tilbage til fortiden. Dog vil det ofte vise sig, at der er en sammenhæng imellem de vanskeligheder, vi støder på i nuet og de oplevelser vi ellers har haft i løbet af vores liv. Fortidens oplevelser vil derfor i forskellige sammenhænge være relevante at inddrage.

En del mennesker har en erfaring i livet med ikke at have følt sig set. Vi arbejder ud fra tanken om, at der er et helende element i det at blive lyttet til og anerkendt for det, man er.

Vi bestræber os altid på at fremstå tydelige for vores klienter og på at være i levende dialog.

Metode

Valg af metode afhænger i nogen grad af den aktuelle problematik. Fælles for al klinisk psykologisk arbejde er dog, at der er fokus på at udvikle en øget bevidsthed om relationen mellem:

  • følelser, tanker og handlinger
  • sig selv og andre mennesker
  • nutiden, fortiden og fremtiden

Vi arbejder ud fra en eksistentiel og psykodynamisk tænkning, men er også inspireret af den narrative forståelsesramme og Mindfulness.
Ved behandling af depression og angst er der forskningsmæssigt belæg for, at kognitiv metode har god effekt, hvorfor vi inddrager elementer herfra i vores behandling.

Udgangspunktet for samtalerne er de problemer, klienten møder i sin dagligdag. Der er ikke i sig selv tale om en søgen tilbage til fortiden. Dog vil det ofte vise sig, at der er en sammenhæng imellem de vanskeligheder, vi støder på i nuet og de oplevelser vi ellers har haft i løbet af vores liv. Fortidens oplevelser vil derfor i forskellige sammenhænge være relevante at inddrage.

En del mennesker har en erfaring i livet med ikke at have følt sig set. Vi arbejder ud fra tanken om, at der er et helende element i det at blive lyttet til og anerkendt for det, man er.

Vi bestræber os altid på at fremstå tydelige for vores klienter og på at være i levende dialog.