Brug for hjælp?
Ring og få en uforpligtende samtale.
2872 3204 Gry Aaberg
2168 4052 Mari Ann Molano

Medlem af Dansk Psykolog Forening

medlem af Dansk Psykolog Forening

Om Gry Aaberg

Gry Aaberg - Autoriseret psykolog af Psykolognævnet

Jeg blev uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2003. Siden er jeg blevet autoriseret og har desuden taget en to-årig efteruddannelse som systemisk og narrativ supervisor.

Jeg er optaget af, hvordan vi som mennesker forstår og skaber sammenhænge. Jeg har mødt mange mennesker på afgørende tidspunkter i deres liv, hvor de sammenhænge, der tidligere gjorde tilværelsen forståelig, nu synes at være vanskelige at begribe. Når vi som mennesker befinder os i dyb sorg eller krise er det vigtigt, at vi i mødet med andre føler os forstået. Det er vigtigt, at der i relationen til et andet menneske, er et rum, hvor man kan samle sig, og forstå sig, i et nyt perspektiv.

Der er et bredt spektrum af følelser imellem på den ene side at være samlet og intakt og på den anden side være splittet og knust. Vi har som mennesker allesammen oplevelser af udsving imellem disse poler igennem livet. Nogen gange er der tale om store ændringer i livet, der kan bringe os ud af fatning. Andre gange kan mindre forstyrrelser i dagligdagen give anledning til at tage større ting op til revision og være en anledning til at sætte spørgsmålstegn ved det, som tidligere har været en kendt og naturlig måde at leve sit liv på.

Forandringer i livet er uundgåeligt og der er meget man vokser ind i, og bliver klogere på, helt af sig selv. På baggrund af de erfaringer man samler sammen undervejs i livet, udvikler og ændrer man sig, men at være i emotionel vækst kan også være en kompliceret affære. Mennesker er en kompliceret affære. I mine øjne kalder det på en alvorlighed og ydmyghed – både i min tilegnelse af viden i forhold til psykologiske aspekter ved livet, men i særdeleshed i mødet med mennesker, der i deres liv har fundet en anledning til at interessere sig for deres egen vækst og trivsel.

Fortællinger og personlige beretninger kan være en indsigt i at forstå det enkelte menneskes måde at forberede sig på tilværelsen og forstå sig selv. Igennem nye og rigere fortællinger er det muligt at få andre ståsteder og skifte sin egen postition. Det kan opleves som at få en større frihed i måden at leve sit liv på, i modsætning til at være et sted, hvor følelsen af at være fastlåst eller uden egentlig indflydelse, er dominerende.

Mennesker er ikke ens og vores vilkår i livet er ikke de samme, men jeg holder af at tænke om os som indflydelsesrige på vores liv og jeg holder af at tage den opgave alvorligt. Selvskabelse er i den forstand en mulig kunst.

Ansættelses og uddannelsesforhold:

Jeg har op til mit virke som privat praktiserende, i 7 år været ansat som psykolog på en efterbehandlingsafdeling for unge med personlighedsforstyrrelser.

Undervejs i denne ansættelse har jeg haft to deltids ansættelser og et efteruddannelselsesforløb:

I 2 år har jeg haft en deltids ansættelse i et projekt, som havde til hensigt at undersøge organisation og process styring i forbindelse med anbringelser af unge.

I 3 år har jeg været leder af et forældre netværk for forældre med børn, der har psykiske lidelser.

I 2 år har jeg taget en efteruddannelse som systemisk og narrativ supervisor på DISPUK.

Ved siden af mit kliniske arbejde har jeg altid haft en række supervisioner samt konsulent- og undervisningsopgaver. Dertil kommer foredragsvirksomhed indenfor områderne; forældre, samarbejde, sindslidelser og pårørende.

Som de nyeste opgaver ved siden af min kliniske praksis er jeg blevet udvalgt af socialstyrelsen til at kvalificere professionelle, der arbejder under anbringelses reformen. I 2013 og 2014 holder jeg i den forbindelse foredrag i hele landet. Ydermere underviser jeg læge kandidater på Københavns Universitet på center for kliniske uddannelser (CEKU) i patient/klient samtale.

Om Gry Aaberg

Gry Aaberg - Autoriseret psykolog af Psykolognævnet

Jeg blev uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2003. Siden er jeg blevet autoriseret og har desuden taget en to-årig efteruddannelse som systemisk og narrativ supervisor.

Jeg er optaget af, hvordan vi som mennesker forstår og skaber sammenhænge. Jeg har mødt mange mennesker på afgørende tidspunkter i deres liv, hvor de sammenhænge, der tidligere gjorde tilværelsen forståelig, nu synes at være vanskelige at begribe. Når vi som mennesker befinder os i dyb sorg eller krise er det vigtigt, at vi i mødet med andre føler os forstået. Det er vigtigt, at der i relationen til et andet menneske, er et rum, hvor man kan samle sig, og forstå sig, i et nyt perspektiv.

Der er et bredt spektrum af følelser imellem på den ene side at være samlet og intakt og på den anden side være splittet og knust. Vi har som mennesker allesammen oplevelser af udsving imellem disse poler igennem livet. Nogen gange er der tale om store ændringer i livet, der kan bringe os ud af fatning. Andre gange kan mindre forstyrrelser i dagligdagen give anledning til at tage større ting op til revision og være en anledning til at sætte spørgsmålstegn ved det, som tidligere har været en kendt og naturlig måde at leve sit liv på.

Forandringer i livet er uundgåeligt og der er meget man vokser ind i, og bliver klogere på, helt af sig selv. På baggrund af de erfaringer man samler sammen undervejs i livet, udvikler og ændrer man sig, men at være i emotionel vækst kan også være en kompliceret affære. Mennesker er en kompliceret affære. I mine øjne kalder det på en alvorlighed og ydmyghed – både i min tilegnelse af viden i forhold til psykologiske aspekter ved livet, men i særdeleshed i mødet med mennesker, der i deres liv har fundet en anledning til at interessere sig for deres egen vækst og trivsel.

Fortællinger og personlige beretninger kan være en indsigt i at forstå det enkelte menneskes måde at forberede sig på tilværelsen og forstå sig selv. Igennem nye og rigere fortællinger er det muligt at få andre ståsteder og skifte sin egen postition. Det kan opleves som at få en større frihed i måden at leve sit liv på, i modsætning til at være et sted, hvor følelsen af at være fastlåst eller uden egentlig indflydelse, er dominerende.

Mennesker er ikke ens og vores vilkår i livet er ikke de samme, men jeg holder af at tænke om os som indflydelsesrige på vores liv og jeg holder af at tage den opgave alvorligt. Selvskabelse er i den forstand en mulig kunst.

Ansættelses og uddannelsesforhold:

Jeg har op til mit virke som privat praktiserende, i 7 år været ansat som psykolog på en efterbehandlingsafdeling for unge med personlighedsforstyrrelser.

Undervejs i denne ansættelse har jeg haft to deltids ansættelser og et efteruddannelselsesforløb:

I 2 år har jeg haft en deltids ansættelse i et projekt, som havde til hensigt at undersøge organisation og process styring i forbindelse med anbringelser af unge.

I 3 år har jeg været leder af et forældre netværk for forældre med børn, der har psykiske lidelser.

I 2 år har jeg taget en efteruddannelse som systemisk og narrativ supervisor på DISPUK.

Ved siden af mit kliniske arbejde har jeg altid haft en række supervisioner samt konsulent- og undervisningsopgaver. Dertil kommer foredragsvirksomhed indenfor områderne; forældre, samarbejde, sindslidelser og pårørende.

Som de nyeste opgaver ved siden af min kliniske praksis er jeg blevet udvalgt af socialstyrelsen til at kvalificere professionelle, der arbejder under anbringelses reformen. I 2013 og 2014 holder jeg i den forbindelse foredrag i hele landet. Ydermere underviser jeg læge kandidater på Københavns Universitet på center for kliniske uddannelser (CEKU) i patient/klient samtale.