Brug for hjælp?
Ring og få en uforpligtende samtale.
2872 3204 Gry Aaberg
2168 4052 Mari Ann Molano

Medlem af Dansk Psykolog Forening

medlem af Dansk Psykolog Forening

Barnløshed

Ufrivillig barnløshed er et stigende problem i vores samfund. At være ufrivillig barnløs handler i sagens natur om at have et dybtfølt ønske om at få et barn, uden at dette ønske, og denne forventning til tilværelsen, endnu er indfriet. Problemer, der knytter sig til ufrivillig barnløshed er imidlertid langt mere vidtrækkende end det.

Mange par, der kæmper med ufrivillig barnløshed står overfor en række udfordringer og det er anstrengende og kan føles invaderende at lægge sin krop i andres hænder. Behandlingen i sig selv kan påvirke både krop og psyke ganske voldsomt og det er opslidende at være i konstant bevægelse imellem håb og håbløshed. Magtesløshed og tristhed er ganske almindelige komponenter i denne proces og mange kan have en følelse af, at blive en reduceret udgave af sig selv, fordi så meget påvirkes og forandres, undervejs.

Når vi forsøger at forstå vores vanskeligheder i livet er det ikke ualmindeligt at lede efter forklaringer. De fleste mennesker har det bedst med, at der er en forståelig sammenhæng og forklaring på ting i livet – også når der ikke er en! Vi kan derfor have en tendens til at forsøge at finde forklaringer uagtet om disse måtte være særlige sandsynlige eller brugbare. Der er sjældent en sten, der ikke bliver vendt, i håbet om at kunne påvirke processen henimod graviditet positivt, og det er en både opslidende og sårbar affære.

For de som har ufrivillig barnløshed inde på livet, påvirkes parforholdet ofte betragteligt. Vi reagerer som mennesker forskelligt på de udfordringer, der følger i kølvandet af sorg. Det virvar af følelser, der knytter sig til ufrivillig barnløshed, kan få et meget forskelligt udtryk, alt efter hvordan man er sammensat. Det er ikke muligt at være upåvirket i sin relation under disse betingelser og det som før var en fælles drøm og som styrkede måderne at føle sig fælles på, kan blive udviskede og erstattet af noget som er både sårbart og svært. Spørgsmål om eget værd og identitet, som henholdsvis kvinde og mand, kan dukke op og parrets sexliv kan også ændre sig drastisk og komme til at få et teknisk præg og miste spontanitet.

Ufrivillig barnløshed påvirker de fleste af livets forhold og er derfor ikke en simpel sag. Som ufrivillig barnløs kan man  udvikle en høj grad af forsigtig og påholdende med at være åben med de vanskeligheder, der er forbundet hermed, idet man frygter omverdenens reaktion. Det kan være vanskeligt at formidle noget så komplekst og misforståede hensyn kan præge det sociale liv ganske betragteligt. Nogen grad af isolation er ikke ualmindeligt.

Der er vitterlig meget mere i spil end selve barnløsheden. Det er, en både vanskelig og opslidende proces, som man kan opleve sig ensom i, og det er ikke ualmindeligt at have en følelse af, at livet er sat på en form for ”stand by”, imens man står på tæer for at række så langt ud, som overhovedet muligt, efter drømmen om et barn.

Hvor længe skal vi kæmpe? Hvor langt skal vi gå? Er spørgsmål som de fleste kommer til at tage stilling til. Der er ikke noget entydigt svar på disse spørgsmål, men det er sikkert og vist, at ingen kan kæmpe for evigt og at vi alle har vores begrænsninger. Den uvished som alle ufrivillige barnløse må ligge under for, og som på én og samme gang kan gøre os modløse og håbefulde, kan få et tag i tilværelsen og i vores liv, som gør det svært at håndtere. For mange er det nødvendigt i en overgang at tage ekstra varsomt af sig selv og samtaler med en psykolog kan være en af måderne at gøre det på.

Barnløshed

Ufrivillig barnløshed er et stigende problem i vores samfund. At være ufrivillig barnløs handler i sagens natur om at have et dybtfølt ønske om at få et barn, uden at dette ønske, og denne forventning til tilværelsen, endnu er indfriet. Problemer, der knytter sig til ufrivillig barnløshed er imidlertid langt mere vidtrækkende end det.

Mange par, der kæmper med ufrivillig barnløshed står overfor en række udfordringer og det er anstrengende og kan føles invaderende at lægge sin krop i andres hænder. Behandlingen i sig selv kan påvirke både krop og psyke ganske voldsomt og det er opslidende at være i konstant bevægelse imellem håb og håbløshed. Magtesløshed og tristhed er ganske almindelige komponenter i denne proces og mange kan have en følelse af, at blive en reduceret udgave af sig selv, fordi så meget påvirkes og forandres, undervejs.

Når vi forsøger at forstå vores vanskeligheder i livet er det ikke ualmindeligt at lede efter forklaringer. De fleste mennesker har det bedst med, at der er en forståelig sammenhæng og forklaring på ting i livet – også når der ikke er en! Vi kan derfor have en tendens til at forsøge at finde forklaringer uagtet om disse måtte være særlige sandsynlige eller brugbare. Der er sjældent en sten, der ikke bliver vendt, i håbet om at kunne påvirke processen henimod graviditet positivt, og det er en både opslidende og sårbar affære.

For de som har ufrivillig barnløshed inde på livet, påvirkes parforholdet ofte betragteligt. Vi reagerer som mennesker forskelligt på de udfordringer, der følger i kølvandet af sorg. Det virvar af følelser, der knytter sig til ufrivillig barnløshed, kan få et meget forskelligt udtryk, alt efter hvordan man er sammensat. Det er ikke muligt at være upåvirket i sin relation under disse betingelser og det som før var en fælles drøm og som styrkede måderne at føle sig fælles på, kan blive udviskede og erstattet af noget som er både sårbart og svært. Spørgsmål om eget værd og identitet, som henholdsvis kvinde og mand, kan dukke op og parrets sexliv kan også ændre sig drastisk og komme til at få et teknisk præg og miste spontanitet.

Ufrivillig barnløshed påvirker de fleste af livets forhold og er derfor ikke en simpel sag. Som ufrivillig barnløs kan man  udvikle en høj grad af forsigtig og påholdende med at være åben med de vanskeligheder, der er forbundet hermed, idet man frygter omverdenens reaktion. Det kan være vanskeligt at formidle noget så komplekst og misforståede hensyn kan præge det sociale liv ganske betragteligt. Nogen grad af isolation er ikke ualmindeligt.

Der er vitterlig meget mere i spil end selve barnløsheden. Det er, en både vanskelig og opslidende proces, som man kan opleve sig ensom i, og det er ikke ualmindeligt at have en følelse af, at livet er sat på en form for ”stand by”, imens man står på tæer for at række så langt ud, som overhovedet muligt, efter drømmen om et barn.

Hvor længe skal vi kæmpe? Hvor langt skal vi gå? Er spørgsmål som de fleste kommer til at tage stilling til. Der er ikke noget entydigt svar på disse spørgsmål, men det er sikkert og vist, at ingen kan kæmpe for evigt og at vi alle har vores begrænsninger. Den uvished som alle ufrivillige barnløse må ligge under for, og som på én og samme gang kan gøre os modløse og håbefulde, kan få et tag i tilværelsen og i vores liv, som gør det svært at håndtere. For mange er det nødvendigt i en overgang at tage ekstra varsomt af sig selv og samtaler med en psykolog kan være en af måderne at gøre det på.