Brug for hjælp?
Ring og få en uforpligtende samtale.
2872 3204 Gry Aaberg
2168 4052 Mari Ann Molano

Medlem af Dansk Psykolog Forening

medlem af Dansk Psykolog Forening

Selvværd og selvtillid

Følelser, der knytter sig til selvværd og selvtillid, er et centralt tema i langt de fleste menneskers liv. For nogen er det et tema, der slår an i helt bestemte og afgrænsede situationer. For andre kan de følelser, der knytter sig til selvværd eller selvtillid brede sig som ringe i vandet og blive omsiggribende og direkte invaliderende.

Det kan have store sociale konsekvenser, hvis vi bærer på et lavt selvværd og en ringe selvtillid. Nogle mennesker kan føle sig begrænsede og kørt fast, fordi man slås med de samme dæmoner igen og igen. For andre kan det blive en særlig indstilling til livet, der opleves fra et sted, hvor mistro og usikkerhed griber ind i vores måder at tolke verdenen på.

Selvværd og selvtillid er ikke det samme og følges ikke nødvendigvis ad. Man kan godt fremstå som et menneske med stor selvtillid, men lide af et dårligt selvværd eller omvendt.

I nogle tilfælde kan stor selvtillid kompensere for et mindre selvværd. Ved at fremstå som overordentlig dygtig på et professionelt plan kan man holde sig selv oppe og bevare status uden dog, at kunne undslippe en følelse af, ikke at have noget ordentligt og ægte at byde ind med på et personligt plan. I sådanne tilfælde kan det virke skræmmende, at lade andre komme tæt, idet man frygter, at ”afsløre sig selv” når ikke man kan gemme sig bag et højt mestringsniveau.

Man kan også have et grundlæggende sundt selvværd, men mangle selvtillid. Selvom vi som mennesker kan føle os elsket – og værd at elske – betyder det ikke nødvendigvis, at vores tillid til os selv og den måde vi kan begå os på, er særlig stor. Et sådant forhold kan eksempelvis komme til udtryk i en overbevisning om, at omverdenen bærer over med en, fordi man er sød og flink, men at man ”i virkeligheden” ikke rigtig dur til det man laver og at man i en eller anden forstand ikke har fortjent den status man har fået.

Vi mennesker ser og opfatter altid verdenen igennem nogle særlige briller og tolker de hændelser vi er medvirkende i, ind i en særlig kontekst. Oplevelsen af kontinuitet og sammenhæng er overordentlig vigtig for os når vi begriber vores verden og derfor beror vores særlige tolkning af verden på, at samle eller tolke historier, der er i overensstemmelse med vores selvbillede. Populært sagt ser man ikke verdenen som den er, men som den man er.

Selvtillid og selvværd, og vore måder at tolke og begribe vores verden på, er imidlertid ikke et statisk forhold. Frem for alt er det en holdning til os selv som kan betragtes som fleksibel og dynamisk. Igennem samtaler er det muligt at nuancere vores holdning og forestillingsverden. Nuancering kan give plads til nye tolkninger og erfaringer, som kan skabe grobund for nye fortællinger og bidrage til et rigere selvbillede og en gryende fornemmelse af en videre identitet.

Selvværd og selvtillid

Følelser, der knytter sig til selvværd og selvtillid, er et centralt tema i langt de fleste menneskers liv. For nogen er det et tema, der slår an i helt bestemte og afgrænsede situationer. For andre kan de følelser, der knytter sig til selvværd eller selvtillid brede sig som ringe i vandet og blive omsiggribende og direkte invaliderende.

Det kan have store sociale konsekvenser, hvis vi bærer på et lavt selvværd og en ringe selvtillid. Nogle mennesker kan føle sig begrænsede og kørt fast, fordi man slås med de samme dæmoner igen og igen. For andre kan det blive en særlig indstilling til livet, der opleves fra et sted, hvor mistro og usikkerhed griber ind i vores måder at tolke verdenen på.

Selvværd og selvtillid er ikke det samme og følges ikke nødvendigvis ad. Man kan godt fremstå som et menneske med stor selvtillid, men lide af et dårligt selvværd eller omvendt.

I nogle tilfælde kan stor selvtillid kompensere for et mindre selvværd. Ved at fremstå som overordentlig dygtig på et professionelt plan kan man holde sig selv oppe og bevare status uden dog, at kunne undslippe en følelse af, ikke at have noget ordentligt og ægte at byde ind med på et personligt plan. I sådanne tilfælde kan det virke skræmmende, at lade andre komme tæt, idet man frygter, at ”afsløre sig selv” når ikke man kan gemme sig bag et højt mestringsniveau.

Man kan også have et grundlæggende sundt selvværd, men mangle selvtillid. Selvom vi som mennesker kan føle os elsket – og værd at elske – betyder det ikke nødvendigvis, at vores tillid til os selv og den måde vi kan begå os på, er særlig stor. Et sådant forhold kan eksempelvis komme til udtryk i en overbevisning om, at omverdenen bærer over med en, fordi man er sød og flink, men at man ”i virkeligheden” ikke rigtig dur til det man laver og at man i en eller anden forstand ikke har fortjent den status man har fået.

Vi mennesker ser og opfatter altid verdenen igennem nogle særlige briller og tolker de hændelser vi er medvirkende i, ind i en særlig kontekst. Oplevelsen af kontinuitet og sammenhæng er overordentlig vigtig for os når vi begriber vores verden og derfor beror vores særlige tolkning af verden på, at samle eller tolke historier, der er i overensstemmelse med vores selvbillede. Populært sagt ser man ikke verdenen som den er, men som den man er.

Selvtillid og selvværd, og vore måder at tolke og begribe vores verden på, er imidlertid ikke et statisk forhold. Frem for alt er det en holdning til os selv som kan betragtes som fleksibel og dynamisk. Igennem samtaler er det muligt at nuancere vores holdning og forestillingsverden. Nuancering kan give plads til nye tolkninger og erfaringer, som kan skabe grobund for nye fortællinger og bidrage til et rigere selvbillede og en gryende fornemmelse af en videre identitet.