Tilbud til professionelle

Vi yder supervision og undervisning til professionelle på skoler og i institutioner.

Vi modtager klienter i psykoterapi, henvist fra kommuner og institutioner, ligesom vi udfærdiger erklæringer m.m. til brug i offentligt regi.

Vi yder supervision til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation.

I forbindelse med Anbringelsesreformen og Barnets Reform er vi blevet udvalgt af Socialstyrelsen til at lave foredrag om “Forældresamarbejde”. Disse foredrag vil blive afholdt i hele landet i 2013 og 2014. I den forbindelse udbyder vi også workshops og oplæg på institutioner, der arbejder med børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet.

Tilbud til professionelle

Vi yder supervision og undervisning til professionelle på skoler og i institutioner.

Vi modtager klienter i psykoterapi, henvist fra kommuner og institutioner, ligesom vi udfærdiger erklæringer m.m. til brug i offentligt regi.

Vi yder supervision til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation.

I forbindelse med Anbringelsesreformen og Barnets Reform er vi blevet udvalgt af Socialstyrelsen til at lave foredrag om “Forældresamarbejde”. Disse foredrag vil blive afholdt i hele landet i 2013 og 2014. I den forbindelse udbyder vi også workshops og oplæg på institutioner, der arbejder med børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet.